Zakres certyfikacji

Certyfikacja wyrobów prowadzona jest według poniższych programów certyfikacji, które zawierają między innymi informacje o prawach i obowiązkach Wnioskujących o certyfikację:

  • PC-01 PROGRAM OCENA ZGODNOŚCI WYPOSAŻENIA MORSKIEGO - WYMAGANIA
  • PC-02 PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW BUDOWLANYCH NA ZGODNOŚĆ Z KRAJOWYMI SPECYFIKACJAMI TECHNICZNYMI - WYMAGANIA
  • PC-03 PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW BUDOWLANYCH NA ZGODNOŚĆ Z NORMAMI ZHARMONIZOWANYMI - WYMAGANIA
  • PC-06 PROGRAM DOBROWOLNEJ CERTYFIKACJI WYROBÓW BUDOWLANYCH NA ZGODNOŚĆ Z NORMAMI LUB KRAJOWYMI OCENAMI TECHNICZNYMI/APROBATAMI TECHNICZNYMI - WYMAGANIA (poza zakresem AC170).

 Ośrodek Certyfikacji Wyrobów CTO S.A. udostępnia na życzenie Klienta powyższe programy certyfikacji.

 

Certyfikat akredytacji AC 170
Zakres akredytacji AC 170
Lista akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego