O firmie

PCA

 

Działalność Centrum Techniki Okrętowej S.A.  zawsze przyczyniała się  do zwiększania  innowacyjności  statków  budowanych  zarówno w Polsce, jak i na całym świecie.

W ostatnich latach obszar aktywności firmy został jednak znacząco rozszerzony

i zróżnicowany dzięki wprowadzeniu do oferty badań dla innych gałęzi przemysłu,

zwłaszcza budowlanego oraz dzięki realizacji programu eksportu zaawansowanych technologii.

Z ośrodka branżowego nastawionego głównie na przemysł stoczniowy, CTO S.A.

stało się nowoczesnym, multidyscyplinarnym ośrodkiem badawczym i projektowym, cenionym

w wielu krajach na świecie.

Spółka jest projektantem, producentem i dostawcą wyrobów należących do grupy

zaawansowanych technologii, takich jak: kompletnie wyposażone laboratoria badawcze,

urządzenia badawcze i aparatura pomiarowa oraz autorem pakietów know-how związanych

z ich eksploatacją.

W latach 2008-2011, realizując budowę nowoczesnego kompleksu laboratoriów

badań środowiskowych, obejmującego Laboratorium Badań Ogniowych i Laboratorium

Badań Akustycznych, Spółka udoskonaliła i istotnie zmodernizowała swoje zaplecze badawcze.

Oba laboratoria wykonują badania akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji.

W naszych laboratoriach realizowane są badania izolacyjności akustycznej

i współczynnika pochłaniania dźwięku różnorodnych materiałów i elementów  konstrukcji 

lądowych i morskich,  badania  mocy akustycznej źródeł dźwięku, badania  odporności  ogniowej 
i dymoszczelności szeregu elementów konstrukcyjnych budynków oraz ich

właściwości mechanicznych, infrastruktury drogowej oraz obiektów pływających, a także badania palności materiałów.

Z myślą o Klientach firmy podjęliśmy działalność z zakresu certyfikacji wyrobów,

której dotyczy pozostała część strony.

Serdecznie zapraszamy do współpracy, a także odwiedzenia strony domowej CTO S.A. 

www.cto.gda.pl, gdzie można uzyskać więcej informacji na temat działalności firmy.