Aktualności

 

Centrum Techniki Okrętowej S.A posiada status notyfikowanej jednostki certyfikującej (NB 2434) wyroby budowlane objęte normami zharmonizowanymi (drzwi przeciwpożarowe i dymoszczelne, kurtyny dymowe, klapy przeciwpożarowe i oddymiające, drzwi stosowane na drogach ewakuacyjnych, przewody wentylacji pożarowej) oraz wyposażenie morskie, stanowiące środki biernej ochrony przeciwpożarowej na statkach, według modułu B.


Z dniem 19 października 2012 roku Ośrodek Certyfikacji Wyrobów Centrum Techniki Okrętowej S.A. został akredytowaną przez PCA jednostką certyfikującą (nr AC 170) w zakresie wyrobów budowlanych oraz wyposażenia morskiego.

 PCA