Certyfikacja wyposażenia morskiegourzdzenie2

 

Informacja dla producentów i dystrybutorów WYPOSAŻENIA MORSKIEGO:

 

Ośrodek Certyfikacji Wyrobów Centrum Techniki Okrętowej S.A. uzyskał  status jednostki notyfikowanej  (NB 2434) uprawniający do przeprowadzania procedur  oceny zgodności  wyposażenia morskiego, stanowiącego środki biernej ochrony przeciwpożarowej na statkach,według modułu B, zgodnie z wymaganiami określonymi w powyższym rozporządzeniu.

Ocenę zgodności, celem wydania producentowi świadectwa badania typu WE (moduł B), wykonujemy oceniając zgodność wyposażenia z wymaganiami odpowiednich dokumentów IMO. 

Wyposażenie morskie, dla którego prowadzimy certyfikację, znajdziecie Państwo w zakładce ZAKRES CERTYFIKACJI.

Dla uzyskania szczegółowej informacji o toku certyfikacji zapraszamy do kontaktu z Ośrodkiem.