Odwołania i skargiurzdzenie3

Skargi i odwołania składane są w formie pisemnej. Odwołania składane są w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji kierownika Ośrodka. Skargę można złożyć w każdym czasie. Skargi i odwołania zgłaszane są do Działu Organizacji i Marketingu CTO S.A..

Skargi mogą dotyczyć kwestii merytorycznych lub proceduralnych związanych z działalnością Ośrodka, odwołania dotyczą podejmowanych przez Ośrodek decyzji w sprawie certyfikacji.

Odwołania/skargi przygotowane w formie pisemnej powinny być kierowane na adres:

Centrum Techniki Okrętowej S.A.
Zespół ds. Jakości
ul. Szczecińska 65
80-392 Gdańsk
tel. 58 307 4317

 

Procedura Skargi i odwołania